Život je katalog zážitků. Každým dnem listuješ, na co půjdeš příště.