Rozhodl jsem se, že si letošní Vánoční čas zpříjemním řešením programátorských hádanek, které pro nás letos připravili na stránkách Advent of Code 2018 … jak jinak, než v Kotlinu 🙂 . Pokud se chcete pochlubit vaším kódem – ať už v jakémkoliv jazyce – nebojte se napsat do komentářů 🙂 .

Mé řešení pro část první:

fun main() {
  val result = File("input1.txt").readLines().sumBy { it.toInt() }
  println(result)
}

a část druhou:

fun main() {

  val frequencies = sequence {
    val deltas = File("input1.txt").readLines().map { it.toInt() }
    var lastFreq = 0

    while (true) {
      deltas.forEach {
        lastFreq += it
        yield(lastFreq)
      }
    }
  }

  val seen = mutableSetOf<Int>()

  for (freq in frequencies) {
    if (freq in seen) {
      println(freq)
      break
    }
    seen += freq
  }
}