Jelikož byl den 15. naprostá šílenost, tak jsem si řekl, že si určitě najdu nějakou zábavnější činnost než celý víkend od rána do večera sedět u PC ve snaze získat alespoň 1 hvězdičku. Děkuji, ale za tohle mi to opravdu nestojí. Nicméně den 16. se opět vrátil do rozumných mezí, kde obě řešení se mi podařilo najít na první dobrou a to dokonce bez unit testů!

import com.svetylkovo.rojo.Rojo
import com.svetylkovo.rojo.annotations.Group
import com.svetylkovo.rojo.annotations.Regex
import java.io.File

typealias InstructionFunc = (Int, Int, Int) -> Unit

class WristDevice {
  val registers = longArrayOf(0, 0, 0, 0)

  fun setRegisters(value: LongArray) {
    value.copyInto(registers)
  }

  val instructions: List<InstructionFunc> = listOf(
    this::addr,
    this::addi,
    this::mulr,
    this::muli,
    this::banr,
    this::bani,
    this::borr,
    this::bori,
    this::setr,
    this::seti,
    this::gtir,
    this::gtri,
    this::gtrr,
    this::eqir,
    this::eqri,
    this::eqrr
  )

  val opToInstruction = mutableMapOf<Int, InstructionFunc>()

  /*
   * Instructions
   */

  fun addr(regA: Int, regB: Int, output: Int) {
    registers[output] = registers[regA] + registers[regB]
  }

  fun addi(regA: Int, valueB: Int, output: Int) {
    registers[output] = registers[regA] + valueB
  }

  fun mulr(regA: Int, regB: Int, output: Int) {
    registers[output] = registers[regA] * registers[regB]
  }

  fun muli(regA: Int, valueB: Int, output: Int) {
    registers[output] = registers[regA] * valueB
  }

  fun banr(regA: Int, regB: Int, output: Int) {
    registers[output] = registers[regA] and registers[regB]
  }

  fun bani(regA: Int, valueB: Int, output: Int) {
    registers[output] = registers[regA] and valueB.toLong()
  }

  fun borr(regA: Int, regB: Int, output: Int) {
    registers[output] = registers[regA] or registers[regB]
  }

  fun bori(regA: Int, valueB: Int, output: Int) {
    registers[output] = registers[regA] or valueB.toLong()
  }

  fun setr(regA: Int, ignored: Int, output: Int) {
    registers[output] = registers[regA]
  }

  fun seti(valueA: Int, ignored: Int, output: Int) {
    registers[output] = valueA.toLong()
  }

  fun gtir(valueA: Int, regB: Int, output: Int) {
    registers[output] = if (valueA > registers[regB]) 1 else 0
  }

  fun gtri(regA: Int, valueB: Int, output: Int) {
    registers[output] = if (registers[regA] > valueB) 1 else 0
  }

  fun gtrr(regA: Int, regB: Int, output: Int) {
    registers[output] = if (registers[regA] > registers[regB]) 1 else 0
  }

  fun eqir(valueA: Int, regB: Int, output: Int) {
    registers[output] = if (valueA.toLong() == registers[regB]) 1 else 0
  }

  fun eqri(regA: Int, valueB: Int, output: Int) {
    registers[output] = if (registers[regA] == valueB.toLong()) 1 else 0
  }

  fun eqrr(regA: Int, regB: Int, output: Int) {
    registers[output] = if (registers[regA] == registers[regB]) 1 else 0
  }

  /*
   * End of Instructions
   */

  fun getMatchingInstructions(sample: Sample) = instructions.filter { instruction ->
    setRegisters(sample.input.toLongArray())
    instruction(
      sample.instruction[1].toInt(),
      sample.instruction[2].toInt(),
      sample.instruction[3].toInt()
    )
    registers.contentEquals(sample.output.toLongArray())
  }

  fun figureOutOpNumbers(samples: List<Sample>) {
    val matchingOpsMap = samples.associateBy { it.instruction[0].toInt() }
      .mapValues { getMatchingInstructions(it.value) }

    while (opToInstruction.size != 16) {
      matchingOpsMap.forEach { op, functions ->
        val remaining = functions - opToInstruction.values
        if (remaining.size == 1) {
          opToInstruction += op to remaining.single()
        }
      }
    }
  }

  fun execute(instruction: Instruction) {
    opToInstruction[instruction.op.toInt()]?.let { instructionFunction ->
      instructionFunction(
        instruction.inputA.toInt(),
        instruction.inputB.toInt(),
        instruction.outputC.toInt()
      )
    }
  }

}

@Regex("Before:(.+)\\n(.+)\\nAfter: (.+)")
class Sample {
  @Group(1)
  @Regex("\\d+")
  var input: List<Long> = emptyList()
  @Group(2)
  @Regex("\\d+")
  var instruction: List<Long> = emptyList()
  @Group(3)
  @Regex("\\d+")
  var output: List<Long> = emptyList()
}

@Regex("(\\d+).+(\\d+).+(\\d+).+(\\d+)")
class Instruction {
  @Group(1)
  var op: Long = 0
  @Group(2)
  var inputA: Long = 0
  @Group(3)
  var inputB: Long = 0
  @Group(4)
  var outputC: Long = 0
}

fun main() {

  val inputIterator = File("input16.txt").readLines().iterator()

  //A
  val inputA = inputIterator.asSequence().take(3109).joinToString("\n")

  val samples = Rojo.of(Sample::class.java).matchList(inputA)

  val wristDeviceA = WristDevice()

  val resultA = samples.map { wristDeviceA.getMatchingInstructions(it).count() }
    .count { it >= 3 }

  println(resultA)

  //B
  val inputB = inputIterator.asSequence().joinToString("\n")
  val instructions = Rojo.of(Instruction::class.java).matchList(inputB)

  val wristDeviceB = WristDevice()
  wristDeviceB.figureOutOpNumbers(samples)

  wristDeviceB.setRegisters(longArrayOf(0, 0, 0, 0))
  instructions.forEach { wristDeviceB.execute(it) }

  println(wristDeviceB.registers.joinToString(","))
}