Den 9., ačkoliv se jevil jednoduše, zákeřnost jeho zadání přišla záhy 🙂 . První část jsem ještě zvládl sám, ale v části druhé jsem měl již perfomance problém. Ačkoliv se mi mé první řešení podařilo zrychlit až 25x, stále to bylo velmi málo. A tak jsem musel zvolit zcela jiný přístup, kde jsem se musel inspirovat řešením ostatních na Kotlin Slacku, což nakonec rychle vedlo ke kýženému cíli:

import com.google.common.collect.Iterables
import com.svetylkovo.rojo.Rojo
import java.io.File

data class ElfPlayer(val id: Int, var score: Long = 0)

data class Marble(val number: Int) {
  var next: Marble = this
  var prev: Marble = this

  fun remove() {
    prev.next = next
    next.prev = prev
  }

  fun add(marble: Marble) {
    next.run {
      next.prev = marble
      marble.next = next
      marble.prev = this
      next = marble
    }
  }
}

class Game(
  val players: List<ElfPlayer>,
  val lastMarbleNumber: Int
) {
  var current = Marble(0)

  fun start() {
    var nextMarbleNumber = 0

    Iterables.cycle(players).forEach { player ->
      if (nextMarbleNumber > lastMarbleNumber) return
      nextTurn(player, ++nextMarbleNumber)
    }
  }

  fun winner() = players.maxBy { it.score }

  private fun nextTurn(player: ElfPlayer, nextMarbleNumber: Int) {
    val nextMarble = Marble(nextMarbleNumber)

    when {
      nextMarbleNumber % 23 == 0 -> {
        player.score += nextMarbleNumber

        moveBackward(7)
        val marbleToRemove = current
        player.score += marbleToRemove.number
        marbleToRemove.remove()

        moveForward(1)
      }
      else -> {
        current.add(nextMarble)
        current = nextMarble
      }
    }

  }

  private fun moveBackward(n: Int) {
    repeat(n) {
      current = current.prev
    }
  }

  private fun moveForward(n: Int) {
    repeat(n) {
      current = current.next
    }
  }

}

fun main() {

  val input = File("input9.txt").readText()

  val (players, lastMarble) = Rojo.asList("\\d+", input).map { it.toInt() }

  //A
  val elfPlayersA = List(players) { ElfPlayer(it + 1) }

  val gameA = Game(elfPlayersA, lastMarble)
  gameA.start()
  println(gameA.winner())

  //B
  val elfPlayersB = List(players) { ElfPlayer(it + 1) }
  val gameB = Game(elfPlayersB, lastMarble * 100)
  gameB.start()

  println(gameB.winner())
}