Bylo nás pět, a nesli rakev … anebo se taky mohli vracet z porodnice.