A tak se mistr na tu zelenou usazeninu po Senchi na dně džbánku dlouze zadíval a náhle zvolal: ,,Hele! Matcha!”