Fuel Refund je aplikace z mé domácí dílny, kterou používám pro rychlý a snadný výpočet vyúčtování za projetý benzín včetně amortizace. Je to desktopová aplikace pro platformu Windows (x64), kde jsem si zároveň vyzkoušel sílu jazyka C# a platformy .NET 6.