Kategorie: Lidé

  • Školena se usmívat …

  • Bylo by úsměvné, kdyby se Svědkové Jehovovi dělili na svědky očité a neočité.

  • Nešťastný člověk – nemůže si vzpomenout, že dnes už šťastný byl.