Kategorie: Myšlenky

  • Prázdné místo zkušeností doplňují představy.

  • Průnik zájmu všech je čistý a prázdný. –Jan B.

  • Nic nechutná hůře jak velké očekávání.

  • Baví mě přemýšlet nad tím, co by mě bavilo.

  • Mít klid znamená objevit mindset, který tě neznepokojuje.

  • Já si myslím, že je jedno, co si myslím.

  • Demotivace je motivace z invertovaného úhlu pohledu.

  • Kdybych chtěl pro svůj blog najít nevyčerpatelné téma, začnu psát o lidské stupiditě.

  • Nemáš-li co dělat, což takhle se vzdělat?

  • Čím více pravda, tím více nevyřčená.