Kategorie: Myšlenky

 • Myšlenková analogie dimenzí na příkladu sociálních kruhů

  Pokud jste se někdy snažili představit si, co jsou to dimenze, pak nevím, jestli je to tím, že jsem si po nějaké době opět pustil psytrancový set, ale uvědomil jsem si snad až neuvěřitelně výstižnou analogii k dimenzím z pohledu lidských sociálních kruhů a sice že v podstatě jako dimenze fungují.

  Řekněme, že se každý člověk pohybuje v určitých sociálních kruzích. Např. někdo chodí často do hospody, nebo někdo, kdo do hospody nechodí téměř nikdy. V závislosti na tom, budou oba tito lidé potkávat určitý druh lidí, který daný sociální kruh navštěvuje. Moje myšlenka pak spočívá v tom, že tyto sociální kruhy se dimenzím až příliš nápaditě podobají právě v tom, že se lidé z různých kruhů během celého života nemusí nikdy potkat a to i přesto, že třeba reálně žijou fyzicky kousek od sebe.

  Další důsledky mohou být, že se dimenze prolínají, protože sociální kruhy jednotlivých lidí nejsou zcela jednoznačné. A tak pokud někdy zajdete s kamarádem někam, kde normálně chodívá jenom on, je to ze sociálního pohledu jako cesta do jiné dimenze. Někdy takový zážitek může být obohacující, a někdy si taky můžete pomyslet: “Co jsou to sakra za lidi?” s údivem z jejich samotné existence 😀

 • Prázdné místo zkušeností doplňují představy.

 • Průnik zájmu všech je čistý a prázdný. –Jan B.

 • Nic nechutná hůře jak velké očekávání.

 • Baví mě přemýšlet nad tím, co by mě bavilo.

 • Mít klid znamená objevit mindset, který tě neznepokojuje.

 • Já si myslím, že je jedno, co si myslím.

 • Demotivace je motivace z invertovaného úhlu pohledu.

 • Kdybych chtěl pro svůj blog najít nevyčerpatelné téma, začnu psát o lidské stupiditě.

 • Nemáš-li co dělat, což takhle se vzdělat?