Kategorie: Myšlenky

  • Objektivita je, když se na věc podíváš z tolika úhlů pohledu, až se cítíš subjektivně spokojený.

  • Vybírat si můžeš vždycky. Rozdíl je pouze v tom, kdo si skutečně vybere.

  • Duchovně založeným se staneš až po smrti. Teď buď člověkem.

  • Pokud nevíš, co v životě dělat, pamatuj, že odpověď je vždy: Pokračovat.

  • Víte, já říkám, že člověk musí mít všechno. Kdyby mu chyběla byť jen malinká deprese, cítil by se neúplný.

  • Generalizace je způsob, jak obsáhnout celý svět do našeho, relativně malého, mozku. –Zdeněk H.

  • Krása je bezpečná pouze na fotografii.

  • I ty bys mohl pít to, co já, kdybys pil tak, jak já.

  • Ach, to tvé tělo, které mladé býti chtělo.

  • Pravdu jsi nikdy neviděl, ani nečetl, ale vždy byla v tobě.