Kategorie: Myšlenky

 • Lidé většinou názor mají a většinou na něm nesejde.

 • U vzniku vztahu musejí být dva, ale k rozchodu stačí jeden.

 • Pokud by bylo něco vším

  Jelikož nelze vnímat všechno, pak to, co by bylo vším, by bylo tebou vnímáno jako nic. A to je názorná ukázka, jak nic může být vším.

 • Věci přestávají být normální až ve chvíli, kdy je napíšeš a někdo jiný si je přečte.

 • Když se cítíš sám, zatímco jsi sám, pak jsi ještě samotu plně nepochopil.

 • Slova jsou vlastně takové lego pro myšlenky.

 • Úvaha o naplnění

  Když po něčem toužíš a dostaneš to, toužit přestaneš. A proto musí sinusovka života neustále jet. A proto, když lítáš nahoru a dolu, tak skutečně žiješ!

 • Řetězec fyzikálních či chemických reakcí je vlastně taková bezčasová historie.

 • Víš, co je to multitasking? To je, když děláš dvakrát tolik věcí, než bys měl, a z poloviny tak dobře, než bys dokázal. –Zdeněk H.

 • Předpoklady jsou základem každého velkého omylu. –Zdeněk H.