Kategorie: Myšlenky

  • Pokud tě někdo vyzve, abys mluvil správně česky, měl by ses ho zeptat: Jak moc správně?

  • Nevysvětlitelné věci neexistují, pouze nevysvětlené.

  • Ty nejhustější myšlenky už byly vymeditovány.

  • I mistr ztratí cit, když nebude mít klid.

  • Evoluce jazyka znamená vytvářet nové chyby, které se posléze stanou standardem.

  • Lidské životní cesty nevypadají příliš jinak od procházky rušnou ulicí.

  • Pomohlo by, kdybys pomohl sobě.

  • Jeden den v ústraní vynahradí věčnost.

  • Škatulkování nám pomáhá předvídat chování lidí, které neznáme.

  • Vyvinul jsem vlastní poznání Zenu, ale ještě jsem ho nekonfrontoval s ostatními. To proto, že jsem časem zjistil, že není co konfrontovat.