Kategorie: Myšlenky

  • Všichni lidé se dívají na svět svýma očima, a někteří si toho jsou i vědomi.

  • Nenaplňuje nás partnerství, ale cesta, a partnerství pouze je-li cestou.

  • Lidé, kteří neumí meditovat, jsou vydáni na pospas sobě samým.

  • Pokud tvá svoboda nepatří tobě, patří někomu jinému.

  • Když máš z člověka špatný pocit, tak se i mluvená pravda stává lží.

  • Bylo by absurdní, kdyby smyslem života bylo bádat, co je po životě?

  • Pustit problémy z hlavy a utéct od nich, není totéž.

  • Promluvil ke mně chaos. Řekl: možná …

  • Není důležité nenaštvat se, ale usmířit se.

  • Druhou šanci dostanou ti, kteří nepromarnili tu první.