Kategorie: Myšlenky

 • Slova nepodložená činy jsou jako měna nepodložená zlatem.

 • Lehká nespokojenost musí být. Je to známka toho, že tě tvůj motivační motor žene stále kupředu.

 • Bál se tak dlouho, až se jeho obavy staly skutečností.

 • Zajímavé je, že strach lze mít pouze z toho, co se neděje.

 • To, že nejsi profík neznamená, že k tomu nemůžeš přistupovat profesionálně.

 • Ani války, ani nemoci, ale lidská morálka je to, co ničí svět.

 • Zapomeň na chvíli na to, co o tobě říkají ostatní, a uvědom si, čím skutečně jsi.

 • Těloklamy, všude kolem.

 • Pokud by měly peníze získat absolutní moc nad světem, bylo by z něj nejdříve potřeba odstranit vše, co si za peníze koupit nejde – např. lásku.

 • Dobrý skutek

  Je čin, kterým pomůžeš druhému člověku, ale pouze za předpokladu, že si toho daný člověk zcela upřímně váží a je ti za to vděčný.