Kategorie: Myšlenky

  • Pokud tvá svoboda nepatří tobě, patří někomu jinému.

  • Když máš z člověka špatný pocit, tak se i mluvená pravda stává lží.

  • Bylo by absurdní, kdyby smyslem života bylo bádat, co je po životě?

  • Pustit problémy z hlavy a utéct od nich, není totéž.

  • Promluvil ke mně chaos. Řekl: možná …

  • Není důležité nenaštvat se, ale usmířit se.

  • Druhou šanci dostanou ti, kteří nepromarnili tu první.

  • Kdybys mi dal na výběr jednu ze dvou možností, vždy bych si vybral obě.

  • Otázkou není, zda-li je vnitřní realita reálnější než ta vnější, ale jak se tyto reality vzájemně ovlivňují.

  • Není nutné skrývat pravdu, ale přijmout a pochopit ji.