Kategorie: Myšlenky

 • Mistrovství čaje nespočívá v čaji samotném, ale v zušlechťování sebe samého. Čajový obřad vždy zcela odráží toho, kdo ho provádí.

 • Monologický dialog

  To je když jednosměrně promlouvají dva lidé současně.

 • Společenstvo života

  Říká se, že vše je propojeno, vše je jedním. Přemýšlel jsem, jak bych to nazval, a mým závěrem je: Společenstvo života.

  A nyní si představte, kdyby výzkum v oboru kvantové fyziky prokázal, že fyzikální zákony a jednotlivé funkce jejich elementárních částic jsou dané nějakou formou inteligence. Tudíž i přesto, že je jejich chování neustále stejné, dalo by se považovat za jakousi nejzákladnější formu inteligence. Pak by byla odpověď na otázku vzniku života jednoduchá: Ne-život nikdy neexistoval.

 • Narodil jsem se v Česku, ale mým opravdovým domovem je Země.

 • Přijde mi, že nespoutanost je jednou z klíčových vlastností, čím opravdu jsme. Člověk, který se necítí nespoutaný, patrně ztratil spojení se sebou samým.

 • Inverzní vtip

  To je vtip, který neslouží k tomu, aby se mu posluchač zasmál, ale aby se samotný vyprávějící zasmál posluchači, jak se po něm začne tvářit.

 • Míra zajímavých věcí odehrávajících se v tvém okolí závisí na míře tvé schopnosti si jich všimnout.

 • Kdo vyžaduje, aby měly věci smysl? Jenom mysl.

 • Není důležité vyhrát, ani zúčastnit se, ale umístit se. –kamarádka

 • Pokud vláda něco prohlásí, buď připraven na opak.