Tentokrát za to může TikTok, že mi ukázal video tzv. Global Consciousness projektu, který započal na univerzitě v Princetonu v roce 1998. Cílem projektu je ověřit, jestli mají emoce (nebo možná “globální vědomí”) mnoha lidí vliv na odchylky generátorů náhodných čísel, které jsou rozmístěny různě po světě. Myslím, že už jsem o tomto projektu slyšel někdy dávno dříve, a jelikož i já si čas od času rád nasadím svou aluminiovou čepičku, rozhodl jsem se zjistit, jaké byly odchylky těchto generátorů okolo dne 24.2.2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu.

Chaos na první pohled

Generátory náhodných čísel se v datech označují jako “egg”, a tak budu tohoto termínu dále v textu využívat. Stažená data bylo třeba nejprve trochu pročistit, protože ne vždy daný egg vrátí každou sekundu nějaké číslo a tak zde máme i přítomnost prázdných (NA) hodnot. Proto když jsem odebral všechny eggy, které měly více než 1000 NA hodnot ve svých datech, zůstalo nám jich v celkovém počtu 16.

Dále když jsem si data připravil pro analýzu, výsledný data frame měl okolo 11 milionu záznamů, což už můj PC příliš nerozdýchal, tak jsem se rozhodl data zredukovat ze sekundových na minutové záznamy pomocí zprůměrování hodnot pro každou minutu:

mdf = mdf %>% group_by(day, egg, format(date, format="%Y-%m-%d %H:%M")) %>% 
 summarise(value = mean(value, na.rm=T))

NA hodnoty byly v tomto procesu odebrány. Teď už se mi podařilo i data vykreslit do grafu, a za období 20-28. února 2022 vypadají takhle:

Docela pěkný chaos hýřící všemi barvami 🙂 . To nám ale není moc užitečné, a tak provedeme první analýzu pomocí lineární regrese.

Srovnaní pomocí lineární regrese

Přiznám se, že úplně nerozumím, co přesně zobrazují grafy v reportech na stránkách GCP s křivkou označenou jako p-value a pak těmi zbylými (chaotickými) daty okolo ní. A tak jsem se rozhodl to pojmout trochu po svém, podle toho jak mi to dává smysl.

Říká se, že tyto generátory by měly být dosti přesné, ale podle mě každý určitě bude mít nějaký svůj bias. A tak mi přijde nejvíce smysluplné nejdříve najít egg a den, který bude vykazovat hodnoty co nejvíce se blížící teoreticky očekávanému průměru, což je v našem případě 100.

Podle mých propočtů teoretickému očekávání nejvíce odpovídají hodnoty eggu X2178 ze dne 21. února. Proto si ho (a 21. únor) zvolíme jako náš referenční model (Intercept), vůči kterému budeme vše ostatní porovnávat:

> head(means)
  egg day   mean    delta
1 X2178 21 100.00039 0.0003935185
2 X112 27 100.00103 0.0010300926
3 X3066 20 99.99895 0.0010532407
4 X112 22 99.99890 0.0010995370
5 X231 20 99.99890 0.0010995370
6 X3066 22 100.00111 0.0011111111

A nyní samotná lineární regrese, ve které zahrneme i interakce, takže se nelekněte, čeká nás pořádně dlouhý výpis dat 🙂

Call:
lm(formula = value ~ egg * day, data = mdf)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-3.9253 -0.6177 -0.0002 0.6157 4.1156 

Coefficients:
         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)   1.000e+02 2.405e-02 4158.636  <2e-16 ***
eggX37     -4.196e-02 3.401e-02  -1.234  0.2173  
eggX112     2.508e-02 3.401e-02  0.738  0.4608  
eggX226    -5.395e-03 3.401e-02  -0.159  0.8740  
eggX228    -1.495e-02 3.401e-02  -0.440  0.6601  
eggX231    -3.970e-03 3.401e-02  -0.117  0.9071  
eggX1021    1.046e-02 3.401e-02  0.308  0.7583  
eggX2000    4.822e-02 3.401e-02  1.418  0.1562  
eggX2220    3.576e-03 3.401e-02  0.105  0.9162  
eggX2232    2.334e-02 3.401e-02  0.686  0.4924  
eggX2250    8.333e-03 3.401e-02  0.245  0.8064  
eggX3002    -4.461e-02 3.401e-02  -1.312  0.1896  
eggX3060    -1.957e-02 3.401e-02  -0.576  0.5649  
eggX3066    4.780e-03 3.401e-02  0.141  0.8882  
eggX3101    7.280e-03 3.401e-02  0.214  0.8305  
eggX3106    -6.956e-03 3.401e-02  -0.205  0.8379  
day20     -4.618e-03 3.401e-02  -0.136  0.8920  
day22      1.278e-02 3.401e-02  0.376  0.7071  
day23      9.514e-03 3.401e-02  0.280  0.7797  
day24     -5.995e-03 3.401e-02  -0.176  0.8601  
day25     -4.263e-02 3.401e-02  -1.253  0.2100  
day26     -2.635e-02 3.401e-02  -0.775  0.4384  
day27      2.264e-02 3.401e-02  0.666  0.5056  
eggX37:day20  7.362e-02 4.809e-02  1.531  0.1258  
eggX112:day20 -3.771e-02 4.809e-02  -0.784  0.4330  
eggX226:day20  4.813e-02 4.809e-02  1.001  0.3170  
eggX228:day20  2.397e-02 4.809e-02  0.498  0.6182  
eggX231:day20  7.095e-03 4.809e-02  0.148  0.8827  
eggX1021:day20 7.824e-03 4.809e-02  0.163  0.8708  
eggX2000:day20 -7.602e-02 4.809e-02  -1.581  0.1140  
eggX2220:day20 -5.093e-03 4.809e-02  -0.106  0.9157  
eggX2232:day20 -7.780e-02 4.809e-02  -1.618  0.1057  
eggX2250:day20 3.704e-04 4.809e-02  0.008  0.9939  
eggX3002:day20 2.787e-02 4.809e-02  0.580  0.5622  
eggX3060:day20 -8.414e-03 4.809e-02  -0.175  0.8611  
eggX3066:day20 -1.609e-03 4.809e-02  -0.033  0.9733  
eggX3101:day20 6.162e-02 4.809e-02  1.281  0.2001  
eggX3106:day20 5.318e-02 4.809e-02  1.106  0.2688  
eggX37:day22  1.797e-02 4.809e-02  0.374  0.7086  
eggX112:day22 -3.935e-02 4.809e-02  -0.818  0.4132  
eggX226:day22  6.379e-04 4.809e-02  0.013  0.9894  
eggX228:day22  2.815e-02 4.809e-02  0.585  0.5584  
eggX231:day22 -2.869e-02 4.809e-02  -0.597  0.5508  
eggX1021:day22 -3.227e-02 4.809e-02  -0.671  0.5022  
eggX2000:day22 -5.688e-02 4.809e-02  -1.183  0.2370  
eggX2220:day22 -3.519e-02 4.809e-02  -0.732  0.4644  
eggX2232:day22 -1.097e-02 4.809e-02  -0.228  0.8195  
eggX2250:day22 -3.227e-02 4.809e-02  -0.671  0.5022  
eggX3002:day22 4.062e-02 4.809e-02  0.845  0.3984  
eggX3060:day22 1.696e-02 4.809e-02  0.353  0.7244  
eggX3066:day22 -1.684e-02 4.809e-02  -0.350  0.7262  
eggX3101:day22 -2.559e-02 4.809e-02  -0.532  0.5947  
eggX3106:day22 -1.806e-03 4.809e-02  -0.038  0.9701  
eggX37:day23  -3.090e-03 4.809e-02  -0.064  0.9488  
eggX112:day23 -1.014e-01 4.809e-02  -2.108  0.0350 * 
eggX226:day23 -1.030e-02 4.809e-02  -0.214  0.8304  
eggX228:day23 -7.836e-03 4.809e-02  -0.163  0.8706  
eggX231:day23  3.235e-02 4.809e-02  0.673  0.5012  
eggX1021:day23 -1.552e-02 4.809e-02  -0.323  0.7469  
eggX2000:day23 -7.994e-02 4.809e-02  -1.662  0.0965 . 
eggX2220:day23 9.248e-03 4.809e-02  0.192  0.8475  
eggX2232:day23 -3.692e-02 4.809e-02  -0.768  0.4427  
eggX2250:day23 -2.726e-02 4.809e-02  -0.567  0.5709  
eggX3002:day23 4.278e-02 4.809e-02  0.889  0.3738  
eggX3060:day23 1.655e-02 4.809e-02  0.344  0.7307  
eggX3066:day23 -2.973e-02 4.809e-02  -0.618  0.5364  
eggX3101:day23 1.024e-02 4.809e-02  0.213  0.8313  
eggX3106:day23 3.594e-02 4.809e-02  0.747  0.4549  
eggX37:day24  7.968e-02 4.809e-02  1.657  0.0976 . 
eggX112:day24 -5.137e-02 4.809e-02  -1.068  0.2855  
eggX226:day24 -1.329e-02 4.809e-02  -0.276  0.7824  
eggX228:day24  5.509e-02 4.809e-02  1.146  0.2520  
eggX231:day24  1.436e-02 4.809e-02  0.299  0.7652  
eggX1021:day24 -2.123e-02 4.809e-02  -0.441  0.6589  
eggX2000:day24 -2.907e-02 4.809e-02  -0.605  0.5455  
eggX2220:day24 -1.244e-02 4.809e-02  -0.259  0.7959  
eggX2232:day24 -2.715e-02 4.809e-02  -0.565  0.5724  
eggX2250:day24 -1.846e-02 4.809e-02  -0.384  0.7011  
eggX3002:day24 3.021e-02 4.809e-02  0.628  0.5299  
eggX3060:day24 1.041e-02 4.809e-02  0.216  0.8287  
eggX3066:day24 -3.866e-03 4.809e-02  -0.080  0.9359  
eggX3101:day24 -1.747e-02 4.809e-02  -0.363  0.7165  
eggX3106:day24 -3.295e-02 4.809e-02  -0.685  0.4932  
eggX37:day25  6.881e-02 4.809e-02  1.431  0.1525  
eggX112:day25  3.796e-02 4.809e-02  0.789  0.4299  
eggX226:day25  1.889e-02 4.809e-02  0.393  0.6945  
eggX228:day25  4.250e-02 4.809e-02  0.884  0.3769  
eggX231:day25  4.838e-03 4.809e-02  0.101  0.9199  
eggX1021:day25 2.139e-02 4.809e-02  0.445  0.6565  
eggX2000:day25 -2.385e-02 4.809e-02  -0.496  0.6199  
eggX2220:day25 2.414e-02 4.809e-02  0.502  0.6157  
eggX2232:day25 -7.963e-03 4.809e-02  -0.166  0.8685  
eggX2250:day25 4.247e-02 4.809e-02  0.883  0.3772  
eggX3002:day25 3.709e-02 4.809e-02  0.771  0.4406  
eggX3060:day25 6.299e-02 4.809e-02  1.310  0.1903  
eggX3066:day25 3.413e-02 4.809e-02  0.710  0.4779  
eggX3101:day25 2.088e-02 4.809e-02  0.434  0.6642  
eggX3106:day25 5.569e-02 4.809e-02  1.158  0.2468  
eggX37:day26  7.160e-02 4.809e-02  1.489  0.1366  
eggX112:day26  1.804e-02 4.809e-02  0.375  0.7075  
eggX226:day26  1.577e-02 4.809e-02  0.328  0.7431  
eggX228:day26  4.821e-02 4.809e-02  1.002  0.3162  
eggX231:day26  3.556e-02 4.809e-02  0.739  0.4597  
eggX1021:day26 3.162e-02 4.809e-02  0.657  0.5109  
eggX2000:day26 4.780e-03 4.809e-02  0.099  0.9208  
eggX2220:day26 2.617e-02 4.809e-02  0.544  0.5863  
eggX2232:day26 -2.803e-02 4.809e-02  -0.583  0.5600  
eggX2250:day26 3.326e-02 4.809e-02  0.692  0.4892  
eggX3002:day26 1.206e-02 4.809e-02  0.251  0.8019  
eggX3060:day26 6.688e-02 4.809e-02  1.391  0.1644  
eggX3066:day26 5.162e-03 4.809e-02  0.107  0.9145  
eggX3101:day26 1.042e-02 4.809e-02  0.217  0.8285  
eggX3106:day26 5.541e-02 4.809e-02  1.152  0.2493  
eggX37:day27  4.687e-03 4.809e-02  0.097  0.9224  
eggX112:day27 -4.708e-02 4.809e-02  -0.979  0.3276  
eggX226:day27 -4.384e-02 4.809e-02  -0.912  0.3620  
eggX228:day27 -2.647e-02 4.809e-02  -0.550  0.5821  
eggX231:day27 -2.654e-02 4.809e-02  -0.552  0.5811  
eggX1021:day27 -5.970e-02 4.809e-02  -1.241  0.2145  
eggX2000:day27 -7.913e-02 4.809e-02  -1.645  0.0999 . 
eggX2220:day27 -2.410e-02 4.809e-02  -0.501  0.6163  
eggX2232:day27 -5.484e-02 4.809e-02  -1.140  0.2542  
eggX2250:day27 -1.464e-02 4.809e-02  -0.304  0.7608  
eggX3002:day27 1.879e-02 4.809e-02  0.391  0.6960  
eggX3060:day27 1.199e-02 4.809e-02  0.249  0.8031  
eggX3066:day27 -4.618e-03 4.809e-02  -0.096  0.9235  
eggX3101:day27 -1.668e-02 4.809e-02  -0.347  0.7287  
eggX3106:day27 -2.943e-02 4.809e-02  -0.612  0.5405  
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.9125 on 184192 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.0006126,	Adjusted R-squared: -7.65e-05 
F-statistic: 0.889 on 127 and 184192 DF, p-value: 0.8098

Z výsledků lineární regrese nevyplývá statisticky významný vliv pro jednotlivé eggy zvlášť, ani pro jednotlivé dny zvlášť. Je zde však jediná statisticky významná interakce pro egg X112 a den 23. února 2022 s p-value 0.0350. Když si vykreslíme průměrné denní hodnoty pro egg X112 v porovnání s referenčním X2178, vypadá to takhle:

PS: Egg X112 není sám o sobě statisticky významný (jak jsem to trochu mylně nazval v titulku grafu), ale pouze jeho průměr pro 23. den.

Srovnaní pomocí t-testu

Dále jsem se rozhodl udělat ještě srovnání vůči teoretické hodnotě 100 pomocí jednoduchého t-testu pro každý den, kde jsou brány hodnoty všech eggů dohromady. Pro kontrolu parametrů, které jsem použil, přikládám svůj kousek kódu:

days = levels(mdf$day)

ttestdf = data.frame(
 den=days, 
 pvalue=sapply(days, \(d) t.test(mdf %>% filter(day == d) %>% select(value), mu=100)$p.value) 
)

A výsledný graf vypadá takto, kde jsem ještě zkoušel porovnat propočty pro originální sekundové data vs. zredukované minutové, kde se ukázalo, že zprůměrování dat po minutách výsledné p-value téměř neovlivnily (červená a modrá křivka se téměř překrývají):

Zde nám vyšlo, že pouze 25. den byl statisticky významně odlišný od teoretické hodnoty 100.

Závěr

Z obou analýz vyplynuly docela odlišné výsledky. Zatímco lineární regrese neoznačila žádný den za statisticky významný, ale pouze 1 egg z 16, a to 1 den před útokem na Ukrajinu, t-test označil pouze 1 den jako významný, konkrétně 1 den po útoku, kde další dny následoval návrat do normálu.

Na základě pořekadla “pro mimořádná tvrzení je třeba mimořádných důkazů” mě výsledky těchto analýz zdaleka nepřesvědčily o tom, že by generátory náhodných čísel projektu GCP nějak smysluplně reagovaly na události okolo 24. února 2022.

Pro dobré počtení stojí za zmínku taky Wiki stránka o GCP projektu včetně nezávislé analýzy dat z událostí 11. září.