Demotivace je motivace z invertovaného úhlu pohledu.