Představil jsem si dobu, kdy umět číst a psát byl takový skill, jako dnes např. umět programovat.