Duchovně založeným se staneš až po smrti. Teď buď člověkem.