(Eclipse) Se mi tu točí kolečko od doby, co jsem to zapl. –Jan B.