Evoluce jazyka znamená vytvářet nové chyby, které se posléze stanou standardem.