Filosofie je o tom, jak zvládat divoké proudy myšlenek.