Filosofie … to je to neviditelné za vším, co vidíš kolem sebe.