Další díl tutoriálů o produkci elektronické hudby, kde se podíváme na (možná) všechny tajemství sub-basy.

Trocha filosofování na úvod

Vždy jsem si říkal, proč ve mně sub-basové tóny vzbuzují pocit mohutnosti a respektu. Když se zamyslím nad tím, co běžně v přírodě vydává zvuky v tomto frekvenčním pásmu, tak obecně jsou to věci velkých rozměrů, nebo síly disponující velkou energii (např. blesky). Možná to má souvislost a máme to už geneticky zakódováno, že jakmile mozek slyší tóny této oblasti, začne dávat signál ,,Pozor! Blíží se něco velkého/silného”.

Který oscilátor vytvoří tu nejsilnější sub-basu?

Sinusový. Taková sub-basa bude mít největší možnou energii.

Moje aktuální sub-basa

Kdysi jsem dělával všemožné psí kusy v NI Massive, ale poslední dobou jsem si dle tutoriálu Dodge & Fuskiho vytvořil vlastní preset v obyčejném 3x Osc. Základem je mocný sinus a velmi slabý obdélník o oktávu výš vůči němu. Pravidlo zní:

Čím hlasitější oscilátor obdélníku bude, tím méně bude mít sub-basa energie.

Vyzkoušej sám a uvidíš :-).

Mé nastavení v 3x Osc je následující:

  • Osc 1: sinus, CRS: -24 semitones
  • Osc 2: obdélník, Vol: 6%, CRS: -12 semitones

image

V záložce INS zapnutá ADSR obálka s parametry:

  • DEL: 0%
  • ATT: 3%
  • HOLD: 100%
  • DEC: 29%
  • SUS: 100%
  • REL: 7%

image

a na závěr v záložce MISC v podsekci Polyphony zaplé Mono a Slide: 8%

image

EQing

Jak jsem již psal v článku o porozumění frekvenčnímu spektru, sub-basu vymezuji na oblast cca 30 – 130 Hz:

image

Které noty zní nejlépe?

IMHO je to rozsah od F3 do C3. Vše níže je už příliš nízké a vše výše příliš vysoké.

Jak nahlas by měla sub-basa hrát?

To už bude záležet na tvém vlastním posudku, ale v rámci mého produkčního systému je to obvykle okolo -12dB.

Použít či nepoužít limiter?

Zjistil jsem, že komprimovat sub-basu není příliš dobrý nápad. Vytváří to různé “zvukové artefakty” a proto ho u sub-basy nepoužívám.

Pozor na klíč skladby

S ohledem na uvedený rozsah tónů, které zní nejlépe, má na track taktéž velký vliv klíč, ve kterém je složený. Např. údajně úplně nejhorší klíč pro sub-basu je D dur/moll. Protože je-li tedy track v klíči D, je velmi pravděpodobné, že sub-basa bude muset docela často hrát tón D, který jakožto D3 je hodně nízký a jako D4 hodně vysoký. Já osobně se snažím vyhnout klíčům v rozmezí C# až E.