Jen jsem chtěl říct, jak je chaos důležitý a potřebný.