Rád s nadsázkou říkávám, že Kotlin je tak produktivní, že občas už ani sám nevím, co bych v něm dál napsal, neboť jak by se na Ostravsku řeklo “bo všecko je už zrobene” 🙂 . A tak jsem si při příležitosti víkendové nudy řekl, že si jen tak napíšu jednoduchou konzolovou hru Hangman (Šibenice/Oběšenec). Pokud byste dokázali kód refaktorovat do ještě lepší podoby, podělte se v komentářích 🙂 , nicméně tady to je a přeji příjemnou zábavu:

package com.svetylkovo.games.hangman

object Hangman {

  private var remainingWrongAttempts = 5
  private var word = ""

  private val guessedLetters = mutableSetOf<Char>()
  private val wrongGuesses = mutableSetOf<Char>()

  @JvmStatic
  fun main(args: Array<String>) {

    println("Let's play Hangman!")
    println("Type a word to be guessed:")

    word = readLine()?.nullIfBlank() ?: "HANGMAN"

    clearScreen()

    println("\nStart guessing!\n")

    while (remainingWrongAttempts > 0) {
      val hiddenWord = getHiddenWord()

      if ('_' !in hiddenWord) {
        println("You did it!")
        return
      }

      println("Word: ${hiddenWord.replace(Regex("."), "$0 ")}")
      printWrongGuesses()
      println("Remaining wrong attempts: $remainingWrongAttempts")
      println("Guess a letter:")

      val letter = readLine()?.nullIfBlank()
        ?.toUpperCase()
        ?.first()

      if (letter != null) {
        guessedLetters += letter

        if (letter in word) {
          println("\nCorrect!\n")
        } else {
          println("\nWrong!\n")
          wrongGuesses += letter
          remainingWrongAttempts--
        }
      }
    }

    println("You've been hanged! :-(")
  }

  private fun printWrongGuesses() {
    if (wrongGuesses.isNotEmpty()) {
      println("Wrong guesses: ${wrongGuesses.joinToString(", ")}")
    }
  }

  private fun getHiddenWord() = word.map { letter ->
    if (letter in guessedLetters) letter else '_'
  }.joinToString("")

  private fun clearScreen() = repeat(25) { println() }

  private fun String.nullIfBlank() = if (isBlank()) null else this
}