I sprostá slova mají své opodstatnění, ale užíváš-li je v každé větě, pak jejich účel vysoce znevažuješ.