Je to jako snažit se zkřížit hrocha a stolní lampu. –Pavel K.