Mini-průzkum o tom, jestli v dnešní době stále ještě někdo používá mp3 …

Přehled dat

Celkem jsem nasbíral 75 odpovědí, kde jsem se lidí ptal, jestli si v posledních 12 měsících pustili mp3jku a pak jestli používají nějakou streamovací službu na poslech hudby, anebo zkrátka kde nejčastěji poslouchají svou oblíbenou hudbu. Někdy lidé uváděli služby 2, a tak jsem zřídil ještě jeden sloupeček i pro tu druhou. Celkové shrnutí dat vypadá takto:

> summary(data)
 pohlavi  mp3       service     service2 
 muz :51  ano:28  Apple music : 4  Apple music: 1 
 zena:24  ne :47  none     :11  none    : 1 
          SoundCloud  : 1  Tidal   : 1 
          Spotify   :36  YouTube  : 5 
          YouTube   :21  NA's    :67 
          YouTube music: 2          

Popularita MP3jek

Spočítáme si, kolik % lidí dnes stále ještě poslouchá mp3jky a k tomu i 95% confidence interval:

ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP


Call:
boot(data = df$mp3, statistic = function(mp3, i) {
  mean((mp3[i] == "ano"))
}, R = 5000)


Bootstrap Statistics :
   original    bias  std. error
t1* 0.3733333 -8.266667e-05 0.05655811
BOOTSTRAP CONFIDENCE INTERVAL CALCULATIONS
Based on 5000 bootstrap replicates

CALL : 
boot.ci(boot.out = b)

Intervals : 
Level   Normal       Basic     
95%  ( 0.2626, 0.4843 )  ( 0.2667, 0.4800 ) 

Level   Percentile      BCa     
95%  ( 0.2667, 0.4800 )  ( 0.2533, 0.4800 ) 
Calculations and Intervals on Original Scale

Z výsledků nám plyne, že formát mp3 používá 37,3% lidí a pro confidence interval zvolíme ten z BCa, protože námi bootstrapované hodnoty nemají normální rozdělení. A tedy jsme si na 95% jistí, že reálné % v populaci se pohybuje někde mezi 25,3% – 48%.

Popularita streamovacích služeb

Dalším zajímavým pohledem je, které streamovací služby jsou nejvíce populární. Opět včetně confidence intervalů dostaneme tento graf:

Vede Spotify se 43,4% (31,3% – 53%) a hned za ním Youtube (Music) se 33,7% (22,9% – 43,4%). Jelikož se jejich conf. intervaly prolínají, nemůžeme tvrdit, že se % uživatelů těchto dvou platforem statisticky významně liší (potřebovali bychom více dat). Dále následují lidé, kteří žádnou streamovací platformu nepoužívají (“none”) a pak další služby s ještě menším podílem.

Mimochodem do kategorie “none” patří např. lidé, co poslouchají jen rádio, anebo dokonce i gramofon!

Závěr

Z nasbíraných dat vyplynulo, že mp3 používá téměř každý 3. člověk a tudíž bych usoudil, že tento formát má na tomto světě stále své významné místo.