Každému svému vtipu bys měl dodat onu nezbytně nutnou jiskru tím, že se mu sám pořádně zasměješ.