Když chce manažer vykázat nějakou činnost, tak něco přejmenuje. –Zdeněk H.