Vítejte v dalším díle věnovaném jazyku Kotlin, kde si ukážeme, jak psát nabušené GUÍ-tka založené na JavaFX za pomocí výborného frameworku TornadoFX. Náš výsledek bude vypadat takto a celé nakódění nám nezabere déle jak 30 minut:

Zrovna jsem se vrátil z kite kurzu a jako obvykle si potřebuju vyúčtovat proplacení benzínu za cestu na spot a zpět. Zatímco jiní lidé by si udělali nějakou šablonku v Excelu, já jsem si na to rovnou napsal malou GUI aplikaci v Kotlinu, protože to až tolik nezabolí a výsledek prostě stojí za to! 🙂 Nejde však pouze o samotné GUI, ale taky o krásnou reaktivní funkcionalitu, resp. TornadoFX je natolik skvělé, že možnost psát GUI o sofistikovanosti nějaké soudobé ReactJS aplikace na webovém frontendu nyní přechází i na desktop. Bude potřeba jediná závislost (mimo klasický Kotlin základ), a sice:

<dependency>
  <groupId>no.tornado</groupId>
  <artifactId>tornadofx</artifactId>
  <version>1.7.15</version>
</dependency>

A nyní již zbývá napsat následujících 85 řádků kódu do jediného souboru:

package com.svetylkovo.fuelrefund

import javafx.application.Application
import javafx.beans.property.SimpleDoubleProperty
import javafx.beans.property.SimpleObjectProperty
import javafx.beans.property.SimpleStringProperty
import tornadofx.*
import kotlin.math.roundToInt

class Spot(val name: String, val distance: Double) {
  override fun toString() = name
}

class FuelRefund : View("Fuel Refund App") {

  private val spots = listOf(
    Spot("Příbor", 24.0),
    Spot("Veselák", 101.0)
  ).observable()

  private val selectedSpot = SimpleObjectProperty<Spot>()

  private val consumption = SimpleDoubleProperty(0.0)
  private val distance = SimpleDoubleProperty(0.0)
  private val fuelPrice = SimpleDoubleProperty(0.0)
  private val result = SimpleStringProperty("")

  override val root = vbox {
    prefWidth = 400.0
    prefHeight = 400.0

    form {
      fieldset("Input parameters") {
        field("Spot:") {
          combobox(selectedSpot, spots)
        }
        field("Distance:") {
          textfield(distance)
          label("km")
        }
        field("Consumption:") {
          textfield(consumption)
          label("1l/100km")
        }
        field("Fuel price (1l):") {
          textfield(fuelPrice)
          label("Kč")
        }
      }

      fieldset("Result:") {
        textarea(result)
      }
      button("Copy to clipboard").action {
        clipboard.putString(result.get())
      }
    }
  }

  private fun computePrice() {
    val consumption = consumption.get()
    val distance = distance.get()
    val fuelPrice = fuelPrice.get()
    val priceResult = (consumption/100) * distance * fuelPrice
    result.set("($consumption/100) * $distance * $fuelPrice = ${priceResult.roundToInt()} Kč")
  }

  init {
    selectedSpot.onChange { distance.set(it?.distance ?: 0.0) }
    distance.onChange { computePrice() }
    consumption.onChange { computePrice() }
    fuelPrice.onChange { computePrice() }

    selectedSpot.set(spots.first())
  }
}

class FuelRefundApp : App(FuelRefund::class) {
  companion object {
    @JvmStatic
    fun main(args: Array<String>) {
      Application.launch(FuelRefundApp::class.java)
    }
  }
}