Tato podpora (pokud vím) přímo v Kotlinu zatím není, ale nedávno mě napadlo, že bychom si mohli definovat takovouto funkci:

  fun notNull(vararg args: Any?, action: () -> Unit) {
    when {
      args.filterNotNull().size == args.size -> action()
    }
  }

což nám tuto funkcionalitu umožní. Je to bezpečné však jen pro lokální proměnne/konstanty a pak ještě pro konstantní property třídy. Pokud je však řeč o proměnných propertách ve třídě, zde již žádný warning, že mohou být za běhu např. jiným vláknem změněny, nedostaneme. Nicméně výše definovaná funkce se dá použít např. takto:

  val a = 1
  val b = "something"
  var c: Float? = 2f

  notNull(a, b, c) {
    println("Almost safe!")
  }

  c = null

  notNull(a, b, c) {
    println("Doesn't print ...")
  }