Lidé se nedělí podle rasy, náboženského vyznání, nebo svého životního stylu, ale podle úmyslů.