„Koučing je teraz veľmi v móde,“ hovorí mi známa, ktorá pracuje ako psychiatrička. „Keby ste vedeli, koľko našich klientov si robí kurz. Sami to v sebe nemajú upratané a chcú pomáhať druhým. A keby len to,“ vypúli oko a čelo jej rozdelí vráska. „Už zase bude festival ezoteriky. Pozerala som zoznam lektorov a tri štvrtiny z nich sú naši pacienti!“ —alexanderplencner