Není důležité nepřijít pozdě, ale nenudit se čekáním jenom proto, abys přišel včas.