Není nutné skrývat pravdu, ale přijmout a pochopit ji.