Nešťastný člověk – nemůže si vzpomenout, že dnes už šťastný byl.