Nevysvětlitelné věci neexistují, pouze nevysvětlené.