Světýlkův blog

Hlášky, myšlenky, umění slova a čistého kódu.
 • Advent of Code v Kotlinu (Den 2.)

  Doháním deficit a zde je řešení pro den 2.

  A:

  fun hasSameLettersCount(id: String, occurrences: Int): Boolean {
    val sameLetterCounts = id.groupBy { it }
      .values
      .map { it.count() }
  
    return occurrences in sameLetterCounts
  }
  
  fun main() {
    val ids = File("input2.txt").readLines()
  
    val twoCounts = ids.filter { hasSameLettersCount(it, 2) }.count()
    val threeCounts = ids.filter { hasSameLettersCount(it, 3) }.count()
  
    println(twoCounts * threeCounts)
  }
  

  B:

  fun main() {
    val ids = File("input2.txt").readLines().toSet()
  
    for (idA in ids) {
      for (idB in ids) {
        val diff = getDiff(idA, idB)
        if (diff.length == idA.length - 1) {
          println(diff)
          return
        }
      }
    }
  }
  
  fun getDiff(first: String, second: String) = first.zip(second) { a, b ->
    if (a == b) a.toString() else ""
  }.joinToString("")
  
 • Advent of Code v Kotlinu (Den 1.)

  Rozhodl jsem se, že si letošní Vánoční čas zpříjemním řešením programátorských hádanek, které pro nás letos připravili na stránkách Advent of Code 2018 … jak jinak, než v Kotlinu 🙂 . Pokud se chcete pochlubit vaším kódem – ať už v jakémkoliv jazyce – nebojte se napsat do komentářů 🙂 .

  Mé řešení pro část první:

  fun main() {
    val result = File("input1.txt").readLines().sumBy { it.toInt() }
    println(result)
  }
  

  a část druhou:

  fun main() {
  
    val frequencies = sequence {
      val deltas = File("input1.txt").readLines().map { it.toInt() }
      var lastFreq = 0
  
      while (true) {
        deltas.forEach {
          lastFreq += it
          yield(lastFreq)
        }
      }
    }
  
    val seen = mutableSetOf<Int>()
  
    for (freq in frequencies) {
      if (freq in seen) {
        println(freq)
        break
      }
      seen += freq
    }
  }
  
 • Nejvíce potěší volovina. –Ludmila B.

 • U 9 lidí už je velká pravděpodobnost, že alespoň 1 z nich bude blbec. –Jan B.

 • Asi mu musíme říct, že ta jeho learning curva bude pěkně velká. –Tomáš N.

 • Toužíš-li po svobodě mysli blázna, musíš se jím stát.

 • Správný úhel pohledu je ten, který ti nevadí.

 • Chůze je žonglování nohama pod vlastním tělem, aby neupadlo.

 • Já jsem se nezhoršil … jen jsem se na to tak trochu připovysral.

 • Technickou němčinou nechce mluvit ani Němec. –Petr V.