Světýlkův blog

Další pohled na věc
  • Polerama

  • Evoluce jazyka znamená vytvářet nové chyby, které se posléze stanou standardem.

  • Lidské životní cesty nevypadají příliš jinak od procházky rušnou ulicí.

  • Pomohlo by, kdybys pomohl sobě.

  • Jeden den v ústraní vynahradí věčnost.

  • Nejkrásnější období

   Zajisté má každé období něco do sebe, ale letos jsem názoru, že nejkrásnější období pro pití čaje je podzim. Louka je posečená, dřevo v kůlně naskládané, činností útlum nastává, listí na zemi spadané. Už cítím, jak jarní Gyokuro dozrává ve skladech.

  • Škatulkování nám pomáhá předvídat chování lidí, které neznáme.

  • Vyvinul jsem vlastní poznání Zenu, ale ještě jsem ho nekonfrontoval s ostatními. To proto, že jsem časem zjistil, že není co konfrontovat.

  • Když je paní uklízečka během své práce potichu, znamená to, že nadává ve své mysli.

  • Kuře a la včera.