Pokud tvá svoboda nepatří tobě, patří někomu jinému.