Povaha prožitků je nepřenositelná. Slova jsou jen důkazem, že se děly.