Přednost zprava na křižovatce neplatí, když do ní nacouváš.