Předpoklady jsou základem každého velkého omylu. –Zdeněk H.