Jen přijmi svou životní roli. Pokud svou roli nenalézáš, pak vyprázdni svou mysl.