Prvním krokem k dospělosti je smířit se se vším, s čím ses v dětství nemohl.