Přátelé, dnes jsem měl ráno natolik zvláštní příhodu, že jsem se rozhodl o ni s vámi podělit. Poslední dobou jsem zaregistroval, že kolem chodívá jedna paní s trekovýma hůlkama, jejichž kovový hrot při kontaktu s asfaltem vydává zvuk “Cvak-Cvak-Cvak-Cvak …”, což je naprosto v pořádku. Ale dnes ráno mě probudilo něco mnohem zvláštnějšího. Byl to zvuk, který zněl jako “Trr-Trr-Trr-Trr …”. Chvíli jsem si marně trápil hlavu, co může takový zvuk vydávat, jestli je to třeba nějaké zvíře nebo něco jiného. Nicméně brzy to odeznělo a tak jsem zase usnul. Poté následovalo jedno či dvě probuzení zvukem kostelního zvonu a pak mě ten zvuk probudil znovu. To už mi nedalo a tak jsem použil veškerou svou sílu na přesun do polohy v sedě, poodlepil obě víčka a rozmlželým zrakem pohlédl z okna, zda-li nespatřím, kdo nebo co tento zvuk vydává. To, co jsem v danou chvíli uviděl, dočasně ochromilo všechny centra logiky a inteligence mého mozku. Byla to ta samá paní, která šla do kopce po hrbolaté asfaltové cestě, v každé ruce držela jednu trekovou hůl a obě je vláčela po zemi! Takže každý její krok vydal onen jeden zvuk “Trr”. Nevím, co k tomu říct, ale prostě WTF!? 😀