Řetězec fyzikálních či chemických reakcí je vlastně taková bezčasová historie.