Zrovna nám nedávno vyšlo Rojo ve verzi 1.0.3 a já jsem si říkal, jak je na tom tato knihovna s výkonem. Rozhodl jsem se ji tedy trochu otestovat a proměřit pomocí JMH a i přesto, že se mi způsob vytváření nového benchmarku přes maven archetyp příliš nepozdával, tak se mi to nakonec rozjet podařilo 🙂 .

Benchmark

Pro náš bechmark jsem si připravil pár metod s použitím Rojo a bez, které sice nepokrývají úplně všechny featury knihovny, ale pro zevrubný přehled, jakou daň programátor zaplatí za čistý kód a pohodlí, vystačí:

public class RojoBenchmark {

  @Benchmark
  @Warmup(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  @Measurement(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  public void testRojoFindNumber() {
    String input = "abcd123abcd";
    String number = Rojo.find("\\d+", input).get();
  }

  @Benchmark
  @Warmup(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  @Measurement(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  public void testRojoList() {
    String input = "abcd123abcd";
    List<String> pairs = Rojo.asList(".{2}", input);
  }

  @Benchmark
  @Warmup(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  @Measurement(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  public void testRojoMap() {
    String input = "abcd123abcd";
    Map<String, String> map = Rojo.asMap("(.)(.)", input);
  }

  @Benchmark
  @Warmup(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  @Measurement(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  public void testRojoBeanList() {
    String input = "abcd123abcd";
    List<RojoBean> beanList = Rojo.of(RojoBean.class).matchList(input);
  }


  @Benchmark
  @Warmup(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  @Measurement(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  public void testRawBeanList() {
    String input = "abcd123abcd";
    List<RojoBean> beanList = new ArrayList<>();

    Matcher m = Pattern.compile("(.)(.)").matcher(input);
    while (m.find()) {
      RojoBean bean = new RojoBean();
      bean.setFirst(m.group(1));
      bean.setSecond(m.group(2));
      beanList.add(bean);
    }
  }


  @Benchmark
  @Warmup(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  @Measurement(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  public void testRawMap() {
    String input = "abcd123abcd";
    HashMap<String, String> map = new HashMap<String, String>();

    Matcher m = Pattern.compile("(.)(.)").matcher(input);
    while (m.find()) {
      map.put(m.group(1), m.group(2));
    }
  }

  @Benchmark
  @Warmup(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  @Measurement(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  public void testRawList() {
    String input = "abcd123abcd";
    List<String> pairs = new ArrayList<>();

    Matcher m = Pattern.compile(".{2}").matcher(input);
    while (m.find()) {
      pairs.add(m.group());
    }
  }

  @Benchmark
  @Warmup(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  @Measurement(iterations = 5, time = 1000, timeUnit = TimeUnit.MILLISECONDS)
  public void testRawFindNumber() {
    String input = "abcd123abcd";
    Matcher m = Pattern.compile("\\d+").matcher(input);
    String number = null;
    if (m.find()) {
      number = m.group();
    }
  }

}

a ještě použitý bean:

@Regex("(.)(.)")
public class RojoBean {

  @Group(1)
  private String first;

  @Group(2)
  private String second;

  public String getFirst() {
    return first;
  }

  public void setFirst(String first) {
    this.first = first;
  }

  public String getSecond() {
    return second;
  }

  public void setSecond(String second) {
    this.second = second;
  }
}

Výsledky

Trochu mě překvapilo, že při defaultním nastavení běží JMH tak strašně dlouho (i více něž 1h), tak jsem to musel trochu zoptimalizovat 🙂 a po cca 16 minutách běhu JMH vše zesumarizoval takto:

Result: 1347884,978 ±(99.9%) 11845,939 ops/s [Average]
 Statistics: (min, avg, max) = (1290629,764, 1347884,978, 1382010,209), stdev = 23929,383
 Confidence interval (99.9%): [1336039,039, 1359730,918]


# Run complete. Total time: 00:16:22

Benchmark                Mode Samples    Score Score error Units
o.s.RojoBenchmark.testRawBeanList    thrpt    50 1596385,876  10125,458 ops/s
o.s.RojoBenchmark.testRojoBeanList   thrpt    50  196699,917   4157,326 ops/s
o.s.RojoBenchmark.testRawFindNumber   thrpt    50 4109786,388  33810,960 ops/s
o.s.RojoBenchmark.testRojoFindNumber  thrpt    50 2984622,501  17852,991 ops/s
o.s.RojoBenchmark.testRawList      thrpt    50 2392018,908  19743,639 ops/s
o.s.RojoBenchmark.testRojoList     thrpt    50 2015646,863  11297,794 ops/s
o.s.RojoBenchmark.testRawMap      thrpt    50 1479750,299   6464,942 ops/s
o.s.RojoBenchmark.testRojoMap      thrpt    50 1347884,978  11845,939 ops/s

Pro lepší přehlednost jsem výsledky přepsal do této tabulky:

BenchmarkScoreScore errorDelta (%)
RawBeanList1596385,87610125,458Ref.
RojoBeanList196699,9174157,326-87,68%
RawFindNumber4109786,38833810,96Ref.
RojoFindNumber2984622,50117852,991-27,38%
RawList2392018,90819743,639Ref.
RojoList2015646,86311297,794-15,73%
RawMap1479750,2996464,942Ref.
RojoMap1347884,97811845,939-8,91%

Jak jde vidět, nejhůře je na tom samotná hlavní feature, kvůli které Rojo vzniklo, a sice mapování na POJO objekty, která je až o 87% pomalejší, než její boilerplatová alternativa. Nicméně dle mého názoru, to až tak zlé zpomalení není, když vezmu svou domnělou úvahu, že 98% (toto číslo je čistě jen má představa, bez jakéhokoliv reálného podkladu) aplikací nějakou extrémní optimalizaci pro rychlost nepotřebuje, neb (ať si říká kdo chce, co chce) Java prostě rychlá je 🙂 .